Breaking News

Forex 3D

‘อาคม’กำชับ ก.ล.ต.-ธนาคารชาติ หาทางอุดช่องโหว่ กันฉ้อโกงซ้ำคดี Forex 3D

‘อาคม’ กำชับ ก.ล.ต.-แบงก์ชาติ หาทางอุดช่องโหว่

กม.สินทรัพย์-การเงิน กันฉ้อโกงซ้ำคดี Forex 3D

เมื่อวันที่ 19 เดือนกันยายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พูดถึงกรณีการคดโกงประชาชนในคดี Forex 3D ว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ได้นอนใจ รวมทั้งได้มองในกรอบข้อบังคับ เวลาเดียวกัน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ก็มีการเปลี่ยนแปลงในการออกมาแจ้งเตือน ทั้งนี้ เนื่องด้วยคดีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับที่ ก.ล.ต.ควบคุมดูแล ทั้งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักทรัพย์รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งพระราชกำหนด (พระราชกำหนด) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงได้กำชับให้ ก.ล.ต.ประสานกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่วนนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำกับดูแลอยู่

Forex 3D1

“ข้อบังคับอาจมีช่องโหว่ในบางจุด ซึ่งในการไปเทรดเงินตราต่างประเทศ

ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าผิด เป็นพวกที่ทำแลกเงินต้องขอจากกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรีคลังซึ่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยควรจะเป็นผู้เห็นชอบเสนอมา ในขณะที่กรณี Forex 3D ไม่ได้ขอเพราะไม่ได้อยู่ในกรอบข้อบังคับของ ก.ล.ต. ก็อาจเป็นช่องโหว่นี้” นายอาคม ก่อนหน้าที่ผ่านมาก็ได้สั่งไปยัง ก.ล.ต.ให้ไปหารือร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อไปดูแลว่ามีจุดใดบ้างที่ข้อบังคับยังคุมไม่ถึง เพื่อปรับแก้ข้อบังคับในการเข้าไปควบคุมดูแล ซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ หรือนอนแบงก์ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อแก้ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวโยง